skip to Main Content

Ups & Downs Romerike hadde sitt stiftelsesmøte i september 2007.
Dette er foreningen for barn og unge med Down Syndrom og deres familier,
og vi har i dag ca 50 medlemsfamilier.

Ups & Downs Romerike har som formål å være både en sosial og faglig organisasjon.
Med dette menes:

Sosialt: Tilrettelegge og bidra til aktiviteter for både unge og voksne, slik at de som ønsker det kan være med i et felles nettverk for å ha sosialt samvær med andre familier i samme situasjon.

Faglig: Bidra aktivt til å formidle kunnskap og ha fokus på erfaringsutveksling. Dette  gjøres blant annet ved å arrangere temakvelder, kurs, treff for utveksling av erfaringer, turer mm. Ups & Downs Romerike vil være en interesseorganisasjon/pressgruppe som kan henvende seg til /jobbe inn mot offentlige instanser, kommuner, habiliteringstjenesten, sykehus mm.

Vi legger vekt på inspirasjon, motivasjon, oppmuntring, kunnskapsutvikling og foreldrestøtte.

Mange av oss i foreningen har hatt avgjørende støtte og glede av å kunne snakke med andre i samme situasjon. Derfor stiller vi mer enn gjerne opp for en prat med mor eller far eller begge. Ønsker dere det, så kan vi møte dere på sykehuset, hjemme eller invitere dere hjem til en av oss.

glad gutt med ramme
glad-jente-paa-ski

STYRET I UPS & DOWNS ROMERIKE:

Styreleder
Tove M. Fjellvang Lie
Telefon: 971 50 255

Kasserer
Irene Holmen Vangen
Telefon: 950 61 699

Styremedlem
Espen Myrseth
Telefon: 482 05 809

Styremedlem
Pia Hågensen
Telefon: 414 13 090

Styremedlem
Trond Stensbøl
Telefon: 932 63 112

maskot

Last ned våre vedtekter
i Word format.

Back To Top