skip to Main Content

NYTTIGE LENKER – NORSKE

Ups & Downs foreninger i Norge

NNDS – Norsk nettverk for Down syndrom

NFU – Norsk Forbund for Utviklingshemmede

NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning
– Kunnskapsbank, læringsportal og eksempelsamling

IAKM Norge – International Association of the Karlstadmodell
– IAKM Norge arbeider for likeverd, rettigheter, språkutvikling og mektiggjøring av personer med språkvansker gjennom Karlstadmodellen.

Utdanningsdirektoratet: Tidlig Innsats 
– Informasjon til foreldre om spesialpedagogisk hjelp, tilpasset opplæring og spesialundervisning (NB! sidene til udir er under oppdatering)

Utdanningsdirektoratet: Sjekkliste – krav til enkeltvedtak
– en oversikt over feil som tilsynsmyndighetene ofte ser når skole gjør enkeltvedtak

Kunnskapsdepartementets Temahefte
om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen

– en oversikt hvilke rettigheter barn har, planlegging og vurdering (inkl. IOP & ansvarsgrupper), og annet relevant informasjon om læringsmiljø, personalets kompletanse, osv.

Veslas Koffert
– gir nybakte foreldre til barn med Downs syndrom en bedre start på livets nye reise

 

NYTTIGE LENKER – UTENLANDSKE

Landsforeningen Downs Syndrom – dansk landsforening

Svenska Downföreningen – svensk landsforening

Down’s Syndrome Association – britisk landsforening

Karlstadmodellen.se – om språktrening etter Karlstadmodellen

 

KURS- OG BEHANDLINGSTILBUD

Habiliteringen i Ahus

PITH
– Et tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne og deres foreldre i helseregion sør-øst. Tilbudet gis fortrinnsvis familier tidlig i habiliteringsforløpet.

Prateriet Språksenter
– Prateriet Språksenter AS tilbyr logopediske og spesialpedagogiske tjenester i Fredrikstad

Statped Kurs & Konferanser
– Statped tilbyr en rekke kurs som er aktuelle for familier med barn med Down syndrom. Husk at med mindre barnet ditt er døv er det kursene i «norsk med tegnstøtte » (NMT) du skal se etter og ikke kursene i «norsk tegnspråk» hvis du leter etter tegnkurs hos Statped. Statped tilbyr også kurs basert på «Ett Skritt Foran» og i ASK og Karlstadmodellen.

Barnas Ridderuke
– Arranges i januar hvert år i samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter. Målet er å lære barna grunnleggende skiferdighet.

Beitostølen Helsesportsenter
– En helseinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten med tilbud for barn og unge (5-17 år)unge voksne (18-30 år)  og voksne over 30 år med funksjonsnedsettelse. Et ordinært brukeropphold for voksne varer vanligvis 4 uker. Barn tilbys opphold av 2½ ukes varighet.

Ridderdagene
– aktivitetshelg for funksjonshemmede

TEGN-TIL-TALE

Ett skritt foran
– Tegn- og språkkurs gratis på nett! 5 nivåer med utgangspunkt i Karlstadmodellen. Med tegnvideoer av sanger, regler og eventyr.

tegnordbok.no
– Video-ordbok fra Møller kompetansesenter

minetegn.no
– Med utgangspunkt i tegnordbok.no, kan du sette sammen din egen tegnordbok og dele med venner og familie.

2-tusen
– Interaktiv bok med tegn

Tegn til tale
– Video-ordbok

 

HJELPEMIDLER /MATERIELL

Hjelpemiddeldatabasen
– søk på alle hjelpemidler som kan bevilges etter behov via NAV.

Songvaar
–  på tale om tale, materiell til ganeplate/ karlstadmodellen m.m.

Hatten förlag
–  materiell til Karlstadmodellen, bøker og figurer m.m.

Marias verkstad
–  materiell til Karlstadmodellen, lyddukker, bøker, tekstiler

Gewa
– elektroniske hjelpemidler for funksjonshemmede

Barnas Språksenter
– eneleverandør av Talk Tools produkter og kan søkes via NAV hjelpemiddelsentral

Skauge Forlag
– bøker om, av, og for mennesker med downs syndrom

Demenshjelpens gjenfinningsløsning
– sporbar klokke med GPS , kan søkes via NAV hjelpemiddelsentral

Letsip
– hjelpemiddel for munnmotorisk trening

jente med fletter
glad jente i båt
kjekk klatrer
ishockey
Back To Top