skip to Main Content

Ups & Downs ROMERIKE hadde sitt stiftelsesmøte i september 2007. Vi består i dag av 109 betalte medlemmer, derav ca 50 medlemmer som har Down syndrom.

Ups & Downs ROMERIKE er nå et lokallag under Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS).

NNDS er en landsomfattende frivillig interesse organisasjon for alle med Down syndrom og personer med interesse for Down Syndrom. NNDS skal legge til rette for, og bidra med; kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og trygge fellesskap som gir hverdagsmestring for mennesker med Down syndrom og deres nærmeste i alle livsfaser, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Ups & Downs ROMERIKE skal først og fremst skape et lokalt sosialt nettverk for mennesker med Down syndrom og deres familie, samt gjennomføre aktiviteter for medlemmene. Utover dette skal Ups & Downs Romerike der det er mulig samarbeide med lokal- og regionale/fylkeskommunale myndigheter for å øke forståelsen for behovene de med Down syndrom og deres pårørende har.

Ups & Downs Romerike har som formål å være både en sosial og faglig organisasjon.
Med dette menes:

Sosialt: Tilrettelegge og bidra til aktiviteter for både unge og voksne, slik at de som ønsker det kan være med i et felles nettverk for å ha sosialt samvær med andre familier i samme situasjon.

Faglig: Bidra aktivt til å formidle kunnskap og ha fokus på erfaringsutveksling. Dette  gjøres blant annet ved å arrangere temakvelder, kurs, treff for utveksling av erfaringer, turer mm. Ups & Downs Romerike vil være en interesseorganisasjon/pressgruppe som kan henvende seg til /jobbe inn mot offentlige instanser, kommuner, habiliteringstjenesten, sykehus mm.

Vi legger vekt på inspirasjon, motivasjon, oppmuntring, kunnskapsutvikling og foreldrestøtte.

Mange av oss i foreningen har hatt avgjørende støtte og glede av å kunne snakke med andre i samme situasjon. Derfor stiller vi mer enn gjerne opp for en prat med mor eller far eller begge. Ønsker dere det, kan vi møte dere på sykehuset, hjemme eller invitere dere hjem til en av oss.

glad gutt med ramme
glad-jente-paa-ski

STYRET I UPS & DOWNS ROMERIKE:

Styreleder
Julie Henneli
Telefon: 900 42 771

Kasserer
Irene Holmen Vangen
Telefon: 950 61 699

Styremedlem
Stine Gunvor Husberg Antonsen
Telefon: 986 46 326

Styremedlem
Ina T. Pettersen
Telefon: 977 24 536

Nestleder
Marius L. Vesthagen
Telefon: 975 11 301

Styremedlem
Trond Stensbøl
Telefon: 932 63 112

Styremedlem
Tove M. Fjellvang Lie
Telefon: 971 50 255

Back To Top